Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Livscykelanalys

Det är inte säkert att en produkt alltid blir mer miljöanpassad för att den produceras av förnyelsebar råvara och med biotekniska produktionsmetoder. Med hjälp av livscykelanalys (Life Cycle Assessment, LCA) försöker man kvantifiera den totala miljöpåverkan en produkt ger upphov till under hela dess livscykel från råvaruproduktion, via tillverkningsprocessen, användning och ända fram till avfallshanteringen. Via LCA kan olika produkter och produktionssystem jämföras avseende miljömässig hållbarhet samt kritiska steg i livscykeln identifieras där väsentliga miljöförbättringar kan göras. Analyser av nya biobaserade produktionssystem är ofta mer komplexa än av dagens traditionella produktionssystem då t ex markeffekter också måste beaktas vilket kräver metodutveckling och bredare miljösystemstudier.

Nedan finner du forskare inom detta område på Lunds Universitet:

Pål Börjesson

Porträtt Pål Börjesson

Institutionen för teknik och samhälle, Avd. för Miljö- och energisystem

Pål Börjessons forskningsfokus ligger på miljösystemstudier ur ett brett livscykelperspektiv, inklusive metodutveckling av LCA och kompletterande analysverktyg, där nya biobaserade produktionssystem och produkter jämförs med t ex dagens fossilbaserade samt hur olika miljömässiga hållbarhetskriterier uppfylls.

 

Hemsida

E-post: pal [dot] borjesson [at] miljo [dot] lth [dot] se

Sidansvarig: