Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Bioprocessteknik

För att tekniskt omvandla en biobaserad råvara till önskad produkt krävs en anpassad process, som på ett effektivt sätt integrerar kunskaper om råvarans och biokatalysatorns egenskaper, så att processen ger rimliga utbyten och produktivitet och därmed bra processekonomi. Omvandlingsmetoder kommer att variera beroende på vilken produkt som skall produceras. Man kan välja mellan mikrobiell katalys, enzymatisk katalys, heterogenfas metallkatalys eller syntetisk kemi. Med de senaste årens utveckling av biokatalysatorer och avancerade mikrobiella system har helt nya möjligheter infunnit sig, och man kan nu utföra kemiska reaktioner som tidigare varit mycket svåra att utföra. Processtekniken behöver dock utvecklas för att hantera t.ex. fermentation eller enzymatisk omvandling av högviskösa och komplexa biomassasubstrat.

Kunskap om vilka kemiska strukturer som ger en ny produkt de önskade egenskaperna är central. Produkten kan vara en kemikalie med relativt enkel struktur (kallas ofta för bulkkemikalie, eller plattformskemikalie när den produceras i stora mängder) som senare ska vidareförädlas till andra – ofta mer komplicerade strukturer (fin- och specialkemikalier eller polymerer). Produkten kan också direkt vara ett protein eller någon annan makromolekyl t.ex. modifierad kolhydrat eller biopolyester. Den senare kan användas i polymer (plast) industrin. Nedan finner du forskare inom detta område på Lunds Universitet:

Gunnar LidénGunnar Lidén

Institutionen för Kemiteknik

Gunnar Lidén forskar inom fermentationsteknik med tillämpning mot lignocellulosaomvandling. Hans forskning rör processoptimering för enzymatisk hydrolys av lignocellulosa, och fermentationsteknik för produktion av exempelvis organiska syror från hemicellulosa-socker. Ett viktigt område är också biotekniska metoder för omvandling av lignin till lågmolekylära kemikalier.


Forskningsportal

E-post: gunnar [dot] liden [at] chemeng [dot] lth [dot] se

 

Rajni Hatti-Kaul

Rajni Hatti-Kaul

Kemiska institutionen, Avd. för Bioteknik

Rajni Hatti-Kauls forskargrupp arbetar med att finna och utveckla hela biokatalytiska processer, baserat på enzymer, mikrober och grön kemi för framställning av kemikalier och material från förnyelsebar råvara. Gruppen arbetar också med lämpliga separationstekniker för att återvinna produkter.
 
Forskningsportal

Hemsida

E-post: rajni [dot] hatti-kaul [at] biotek [dot] lu [dot] se

Sidansvarig: